ผู้บริหาร

นางนุชนาฏ เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความโปร่งใสในโรงเรียน
ดูผลโหวด
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/03/2022
ปรับปรุง 07/12/2022
สถิติผู้เข้าชม 163670
Page Views 224565
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิ้งค์น่าสนใจ

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) บางชัน คลองสามวา
2 โรงเรียนอนุบาลทอสี คลองตัน คลองเตย
3 โรงเรียนอนุบาลมารี คลองตัน คลองเตย
4 โรงเรียนเกษมพิทยา คลองตัน คลองเตย 3912357
5 โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์ คลองตัน คลองเตย
6 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย คลองตัน คลองเตย
7 โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย
8 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คลองตัน คลองเตย
9 โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท คลองตัน คลองเตย
10 โรงเรียนวชิรสิน คลองตัน คลองเตย
11 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา คลองตัน คลองเตย
12 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ คลองตัน คลองเตย
13 โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก คลองตัน คลองเตย
14 โรงเรียนอนุบาลดิษยศริน คลองตัน คลองเตย
15 โรงเรียนอนุบาลอุทยานเด็ก คลองตัน คลองเตย
16 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ คลองตัน คลองเตย
17 โรงเรียนอนุบาลเทพบุตร คลองตัน คลองเตย
18 โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์ คลองตัน คลองเตย
19 โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง คลองตัน คลองเตย 3902917
20 โรงเรียนโรงเรียนสิงฟ้า คลองตัน คลองเตย 02-258-6605
21 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย คลองเตย
22 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คลองเตย คลองเตย
23 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คลองเตย คลองเตย
24 โรงเรียนขจรศึกษา คลองเตย คลองเตย
25 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ คลองเตย คลองเตย
26 โรงเรียนอนุบาลบุษรา คลองเตย คลองเตย
27 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ คลองเตย คลองเตย
28 โรงเรียนวรรณวิทย์ คลองเตย คลองเตย
29 โรงเรียนอนุบาลแสงวิทย์ คลองเตย คลองเตย
30 โรงเรียนคลองเตยวิทยา คลองเตย คลองเตย
31 โรงเรียนศรีวิกรณ์ พระโขนง คลองเตย
32 โรงเรียนพระโขนงวิทยา พระโขนง คลองเตย
33 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก พระโขนง คลองเตย
34 โรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์ พระโขนง คลองเตย
35 โรงเรียนอนุบาลอธิพร พระโขนง คลองเตย
36 โรงเรียนดาราคาม พระโขนง คลองเตย
37 โรงเรียนปทุมคงคา พระโขนง คลองเตย
38 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา พระโขนง คลองเตย
39 โรงเรียนอนุบาลทักษิณา พระโขนง คลองเตย
40 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง พระโขนง คลองเตย
41 โรงเรียนวิศาลวิทย์ พระโขนง คลองเตย
42 โรงเรียนอนุบาลใจดี พระโขนง คลองเตย
43 โรงเรียนอนุบาลนพพรรณ พระโขนง คลองเตย
44 โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก พระโขนง คลองเตย
45 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
46 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดินแดง
47 โรงเรียนอนุบาลสมใจ ดินแดง ดินแดง
48 โรงเรียนกอบวิทยา ดินแดง ดินแดง
49 โรงเรียนอนุบาลปานตา ดินแดง ดินแดง
50 โรงเรียนนิธิปริญญา ดินแดง ดินแดง
51 โรงเรียนอนุบาลชินณพงศ์ ดินแดง ดินแดง
52 โรงเรียนอำนวยพิทยา ดินแดง ดินแดง
53 โรงเรียนจำนงค์วิทยา ดินแดง ดินแดง
54 โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง
55 โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ ดินแดง ดินแดง
56 โรงเรียนจันทรวิชา ดินแดง ดินแดง
57 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง 02 2451966
58 โรงเรียนอนุบาลผ่องพรรณ ดินแดง ดินแดง
59 โรงเรียนประไพพัฒน์ ดินแดง ดินแดง
60 โรงเรียนอนุบาลปรางชมพู ดินแดง ดินแดง
61 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ดินแดง ดินแดง
62 โรงเรียนถาวรวิทยาคาร ดินแดง ดินแดง
63 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ดินแดง ดินแดง
64 โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ ดินแดง ดินแดง
65 โรงเรียนจำนงค์พิทยา ดินแดง ดินแดง
66 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง ดินแดง
67 โรงเรียนช่างอากาศอำรุง ดุสิต
68 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย ดุสิต
69 โรงเรียนศรีดรุณ ดุสิต
70 โรงเรียนกฤษฎาวิทย์ ดุสิต
71 โรงเรียนราชินีบน ดุสิต
72 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ ดุสิต
73 โรงเรียนทบอ.สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
74 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ ดุสิต
75 โรงเรียนสุภาวดี ดุสิต
76 โรงเรียนเยาวชนศึกษา ดุสิต
77 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน ดุสิต
78 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา ดุสิต
79 โรงเรียนอัมพวันศึกษา ดุสิต 2431979
80 โรงเรียนอนุบาลแก้ว ดุสิต
81 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
82 โรงเรียนอนุบาลสาริน ดุสิต
83 โรงเรียนวัดโบสถ์ ดุสิต ดุสิต
84 โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม ดุสิต ดุสิต
85 โรงเรียนครูเนี้ยน (อักษรเจริญ) ดุสิต ดุสิต 022413374
86 โรงเรียนพันธะวัฒนา ดุสิต ดุสิต
87 โรงเรียนราชวินิต ดุสิต ดุสิต 022812156, 022820217, 022821807
88 โรงเรียนพันธะศึกษา ดุสิต ดุสิต
89 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ดุสิต ดุสิต
90 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ดุสิต ดุสิต
91 โรงเรียนราขวัตรวิทยา ดุสิต ดุสิต
92 โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
93 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
94 โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ วชิรพยาบาล ดุสิต
95 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ วชิรพยาบาล ดุสิต
96 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค วชิรพยาบาล ดุสิต
97 โรงเรียนอนุบาลธรรมาภิรักษ์เทเวศน์ วชิรพยาบาล ดุสิต
98 โรงเรียนวัดราชาธิวาส วชิรพยาบาล ดุสิต
99 โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ วชิรพยาบาล ดุสิต
100 โรงเรียนโยนออฟอาร์คอนุบาล วชิรพยาบาล ดุสิต
101 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วชิรพยาบาล ดุสิต
102 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สวนจิตรลดา ดุสิต 022820117, 022827897 ต่อ 105, 102
103 โรงเรียนอนุบาลทิพพรรณี สวนจิตรลดา ดุสิต 2413401-2
104 โรงเรียนจิตรลดา สวนจิตรลดา ดุสิต
105 โรงเรียนนันทนศึกษา สวนจิตรลดา ดุสิต
106 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน (02 ) 4243326
107 โรงเรียนกวดวิชาบ้านเดอมงฟอร์ต ทุ่งครุ ทุ่งครุ
108 โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
109 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) หิรัญรูจี ธนบุรี 02-473-7000 ต่อ 2104
110 โรงเรียนวัดบางเสาธง บางขุนศรี บางกอกน้อย
111 โรงเรียนดรุณวัฒนา ศิริราช บางกอกน้อย 081-9199041
112 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ หัวหมาก บางกะปิ
113 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ แสมดำ บางขุนเทียน
114 โรงเรียนรักษาราชวิตร บางคอแหลม บางคอแหลม 02-291-5964
115 โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา วัดพระยาไกร บางคอแหลม 2891024
116 โรงเรียนอนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
117 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
118 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
119 โรงเรียนอนุบาลกุลวรรณ บางซื่อ บางซื่อ
120 โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
121 โรงเรียนส่งเสริมวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
122 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม บางซื่อ บางซื่อ
123 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมฉันทมิตร บางซื่อ บางซื่อ
124 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา บางซื่อ บางซื่อ
125 โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ บางซื่อ บางซื่อ
126 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
127 โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ บางซื่อ บางซื่อ
128 โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ บางซื่อ บางซื่อ
129 โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ บางซื่อ บางซื่อ
130 โรงเรียนอนุบาลจำนงค์ศิลป์ บางซื่อ บางซื่อ
131 โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย บางซื่อ บางซื่อ
132 โรงเรียนปิ่นวัฒนา บางซื่อ บางซื่อ
133 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 บางซื่อ บางซื่อ
134 โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
135 โรงเรียนบางโพศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
136 โรงเรียนวีระพิทยา บางซื่อ บางซื่อ
137 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
138 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
139 โรงเรียนซินไตท้ง บางซื่อ บางซื่อ
140 โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) บางซื่อ บางซื่อ 5869391
141 โรงเรียนอรรถวิทย์ บางนา บางนา 02744-8818-9
142 โรงเรียนสิริรัตนาธร บางนา บางนา
143 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก บางรัก
144 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก บางรัก
145 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก บางรัก
146 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา มหาพฤฒาราม บางรัก
147 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก
148 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา มหาพฤฒาราม บางรัก
149 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล มหาพฤฒาราม บางรัก
150 โรงเรียนอนุบาลรักลูก สีลม บางรัก
151 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น สีลม บางรัก
152 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สีลม บางรัก
153 โรงเรียนสัจจพิทยา สีลม บางรัก
154 โรงเรียนจี้จึ้ง สีลม บางรัก
155 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ สีลม บางรัก
156 โรงเรียนกว่างเจ้า สีลม บางรัก
157 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม สีลม บางรัก
158 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม บางรัก
159 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา สี่พระยา บางรัก
160 โรงเรียนยุหมินพัฒนา สี่พระยา บางรัก
161 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร สี่พระยา บางรัก
162 โรงเรียนอาทรศึกษา สี่พระยา บางรัก
163 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี บางไผ่ บางแค
164 โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว หลักสอง บางแค
165 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา ปทุมวัน
166 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน ปทุมวัน
167 โรงเรียนดรุณอักษร ปทุมวัน ปทุมวัน
168 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง รองเมือง ปทุมวัน
169 โรงเรียนอนุบาลสุนรา รองเมือง ปทุมวัน
170 โรงเรียนอนุบาลสุนี ลุมพินี ปทุมวัน
171 โรงเรียนจำรูญพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
172 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ลุมพินี ปทุมวัน
173 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา ลุมพินี ปทุมวัน
174 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ ลุมพินี ปทุมวัน
175 โรงเรียนสุนีพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
176 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ลุมพินี ปทุมวัน
177 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา สวนหลวง ประเวศ 023210388
178 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
179 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย 026216348
180 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย
181 โรงเรียนประสาทวุฒิ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
182 โรงเรียนวัดสระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
183 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
184 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
185 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
186 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
187 โรงเรียนสตรีจุลนาค วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
188 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
189 โรงเรียนวัดโสมนัส วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย 022810792, 022820131
190 โรงเรียนเจริญศึกษา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
191 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา สามเสนใน พญาไท
192 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ สามเสนใน พญาไท
193 โรงเรียนเทพปัญญา สามเสนใน พญาไท
194 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ สามเสนใน พญาไท
195 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว สามเสนใน พญาไท
196 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา สามเสนใน พญาไท
197 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ สามเสนใน พญาไท
198 โรงเรียนเรวดี สามเสนใน พญาไท
199 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สามเสนใน พญาไท
200 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สามเสนใน พญาไท 022799802
201 โรงเรียนธำรงวิทย์ สามเสนใน พญาไท
202 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สามเสนใน พญาไท
203 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ สามเสนใน พญาไท
204 โรงเรียนดาริกา สามเสนใน พญาไท
205 โรงเรียนอนุบาลดรุณา สามเสนใน พญาไท
206 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี สามเสนใน พญาไท
207 โรงเรียนสวนบัว สามเสนใน พญาไท
208 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล สามเสนใน พญาไท
209 โรงเรียนพิมานวิทย์ พระนคร
210 โรงเรียนแสนยานุกรวิทยา พระนคร
211 โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม พระนคร
212 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พระนคร
213 โรงเรียนอนุบาลเขียนนิวาสน์ ชนะสงคราม พระนคร
214 โรงเรียนวัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร 020436548
215 โรงเรียนอัมพรไพศาลอนุสรณ์ ชนะสงคราม พระนคร
216 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ บวรนิเวศ พระนคร
217 โรงเรียนสตรีวิทยา บวรนิเวศ พระนคร
218 โรงเรียนสวนเด็ก บางขุนพรหม พระนคร
219 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร
220 โรงเรียนวัลยา บางขุนพรหม พระนคร
221 โรงเรียนสตรีวรนาถ บางขุนพรหม พระนคร
222 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร 022816104
223 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
224 โรงเรียนวัดราชบพิธ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
225 โรงเรียนราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร
226 โรงเรียนวัดสังเวช วัดสามพระยา พระนคร
227 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
228 โรงเรียนเบญจมราชาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
229 โรงเรียนอนุบาลปาณยา บางจาก พระโขนง
230 โรงเรียนสมาหารศึกษา บางจาก พระโขนง
231 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ บางจาก พระโขนง
232 โรงเรียนบพิธวิทยา บางจาก พระโขนง
233 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล บางจาก พระโขนง
234 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ บางจาก พระโขนง
235 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา บางจาก พระโขนง
236 โรงเรียนใจรักอนุบาล บางจาก พระโขนง
237 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี บางจาก พระโขนง
238 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร บางจาก พระโขนง
239 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง 023939123
240 โรงเรียนอนุบาลสุนทร บางจาก พระโขนง
241 โรงเรียนสมถวิล บางจาก พระโขนง 3325253-4
242 โรงเรียนนารีนิรมล บางจาก พระโขนง
243 โรงเรียนอนุบาลนฤมล บางจาก พระโขนง
244 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย บางจาก พระโขนง 023115185, 023111786
245 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต บางจาก พระโขนง
246 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ บางจาก พระโขนง
247 โรงเรียนสวนนันทวัน บางจาก พระโขนง
248 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย บางจาก พระโขนง
249 โรงเรียนเปรมสันต์ บางนา พระโขนง
250 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง บางนา พระโขนง
251 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ บางนา พระโขนง
252 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา บางนา พระโขนง
253 โรงเรียนอนุบาลพัสวี บางนา พระโขนง
254 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข บางนา พระโขนง
255 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา บางนา พระโขนง
256 โรงเรียนประภามนตรี บางนา พระโขนง
257 โรงเรียนอนุบาลปราณี บางนา พระโขนง
258 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา บางนา พระโขนง
259 โรงเรียนลาซาล บางนา พระโขนง
260 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา บางนา พระโขนง
261 โรงเรียนสุทธิบงกข บางนา พระโขนง
262 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ บางนา พระโขนง
263 โรงเรียนพิพัฒนา พระโขนง พระโขนง
264 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม บางแวก ภาษีเจริญ
265 โรงเรียนวรมงคล ยานนาวา
266 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ช่องนนทรี ยานนาวา
267 โรงเรียนทวีวัฒนา ช่องนนทรี ยานนาวา
268 โรงเรียนนนทรีวิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา 022862105, 022865035 ต่อ 103, 118
269 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ ช่องนนทรี ยานนาวา
270 โรงเรียนประถมนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา 022491446
271 โรงเรียนวรสารพิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา
272 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ช่องนนทรี ยานนาวา
273 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา บางโพงพาง ยานนาวา
274 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ บางโพงพาง ยานนาวา
275 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย บางโพงพาง ยานนาวา
276 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
277 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา
278 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม บางโพงพาง ยานนาวา
279 โรงเรียนตรีวิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
280 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา บางโพงพาง ยานนาวา
281 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ราชเทวี
282 โรงเรียนอนุบาลไทรทอง ราชเทวี
283 โรงเรียนปริญญาทิพย์ ราชเทวี
284 โรงเรียนอนุบาลกิตติกุล ราชเทวี
285 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม ราชเทวี
286 โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา ราชเทวี
287 โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ ราชเทวี
288 โรงเรียนปานะพันธุ์พญาไท ราชเทวี
289 โรงเรียนอนุบาลจารุณี ราชเทวี
290 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ ราชเทวี
291 โรงเรียนบ้านครัววิทยา ถนนเพชรบุรี ราชเทวี 022168539
292 โรงเรียนศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี
293 โรงเรียนพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี
294 โรงเรียนอนุบาลหมีน้อย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
295 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
296 โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
297 โรงเรียนสวนมิสกวัน ทุ่งพญาไท ราชเทวี
298 โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
299 โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
300 โรงเรียนมักกะสันพิทยา มักกะสัน ราชเทวี
301 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มักกะสัน ราชเทวี
302 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย มักกะสัน ราชเทวี
303 โรงเรียนโกวิทธำรง มักกะสัน ราชเทวี
304 โรงเรียนวัดสังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง 021812213
305 โรงเรียนวัดสังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
306 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วังทองหลาง วังทองหลาง
307 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง วัฒนา
308 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา วัฒนา 3923738,3915015
309 โรงเรียนแสงหิรัญ พระโขนงเหนือ วัฒนา 02 311 1525
310 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
311 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ พระโขนงเหนือ วัฒนา
312 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สวนหลวง สวนหลวง
313 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สวนหลวง สวนหลวง 0-2311-1483
314 โรงเรียนเผยอิง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
315 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
316 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
317 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
318 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
319 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
320 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ 022213879
321 โรงเรียนมังคละศึกษา สาทร
322 โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา สาทร
323 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สาทร
324 โรงเรียนวิริยาลัย สาทร
325 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
326 โรงเรียนอนุบาลจันทร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
327 โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
328 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร
329 โรงเรียนอนุบาลพิรินทร ทุ่งวัดดอน สาทร
330 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร 2121232
331 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
332 โรงเรียนบำรุงศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
333 โรงเรียนอนุบาลแสงเรือนศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
334 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ทุ่งวัดดอน สาทร
335 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ทุ่งวัดดอน สาทร
336 โรงเรียน จิ้นเตอะ ทุ่งวัดดอน สาทร 02 2863115
337 โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์ ทุ่งวัดดอน สาทร
338 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ทุ่งวัดดอน สาทร
339 โรงเรียนศิลปวัฒนา ยานนาวา สาทร
340 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ยานนาวา สาทร
341 โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล ยานนาวา สาทร
342 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ยานนาวา สาทร
343 โรงเรียนอนุบาลโกศล ยานนาวา สาทร
344 โรงเรียนศุภวิทย์ ยานนาวา สาทร
345 โรงเรียนอนุบาลวัฒนา ยานนาวา สาทร
346 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ยานนาวา สาทร
347 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ยานนาวา สาทร
348 โรงเรียนโกศลวิทยา ยานนาวา สาทร 2110037
349 โรงเรียนบำรุงอนุชนวิทยา ยานนาวา สาทร
350 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร ยานนาวา สาทร
351 โรงเรียนสุริยานุสรณ์ ยานนาวา สาทร
352 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา ยานนาวา สาทร
353 โรงเรียนบ้านเรียนเพลิน สายไหม สายไหม
354 โรงเรียนอิสลามลำไทร โคกแฝด หนองจอก