ผู้บริหาร

นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความโปร่งใสในโรงเรียน
ดูผลโหวด
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/03/2022
ปรับปรุง 28/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 224491
Page Views 304636
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิ้งค์น่าสนใจ

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) บางชัน คลองสามวา
2 โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก คลองตัน คลองเตย
3 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คลองตัน คลองเตย
4 โรงเรียนอนุบาลดิษยศริน คลองตัน คลองเตย
5 โรงเรียนอนุบาลอุทยานเด็ก คลองตัน คลองเตย
6 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ คลองตัน คลองเตย
7 โรงเรียนอนุบาลเทพบุตร คลองตัน คลองเตย
8 โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์ คลองตัน คลองเตย
9 โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง คลองตัน คลองเตย 3902917
10 โรงเรียนโรงเรียนสิงฟ้า คลองตัน คลองเตย 02-258-6605
11 โรงเรียนอนุบาลทอสี คลองตัน คลองเตย
12 โรงเรียนอนุบาลมารี คลองตัน คลองเตย
13 โรงเรียนเกษมพิทยา คลองตัน คลองเตย 3912357
14 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย คลองตัน คลองเตย
15 โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์ คลองตัน คลองเตย
16 โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย
17 โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท คลองตัน คลองเตย
18 โรงเรียนวชิรสิน คลองตัน คลองเตย
19 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา คลองตัน คลองเตย
20 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ คลองตัน คลองเตย
21 โรงเรียนขจรศึกษา คลองเตย คลองเตย
22 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ คลองเตย คลองเตย
23 โรงเรียนอนุบาลบุษรา คลองเตย คลองเตย
24 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ คลองเตย คลองเตย
25 โรงเรียนวรรณวิทย์ คลองเตย คลองเตย
26 โรงเรียนอนุบาลแสงวิทย์ คลองเตย คลองเตย
27 โรงเรียนคลองเตยวิทยา คลองเตย คลองเตย
28 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย คลองเตย
29 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คลองเตย คลองเตย
30 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คลองเตย คลองเตย
31 โรงเรียนดาราคาม พระโขนง คลองเตย
32 โรงเรียนปทุมคงคา พระโขนง คลองเตย
33 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง พระโขนง คลองเตย
34 โรงเรียนวิศาลวิทย์ พระโขนง คลองเตย
35 โรงเรียนอนุบาลใจดี พระโขนง คลองเตย
36 โรงเรียนอนุบาลนพพรรณ พระโขนง คลองเตย
37 โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก พระโขนง คลองเตย
38 โรงเรียนศรีวิกรณ์ พระโขนง คลองเตย
39 โรงเรียนพระโขนงวิทยา พระโขนง คลองเตย
40 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก พระโขนง คลองเตย
41 โรงเรียนอนุบาลอธิพร พระโขนง คลองเตย
42 โรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์ พระโขนง คลองเตย
43 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา พระโขนง คลองเตย
44 โรงเรียนอนุบาลทักษิณา พระโขนง คลองเตย
45 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดินแดง
46 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
47 โรงเรียนอนุบาลปานตา ดินแดง ดินแดง
48 โรงเรียนนิธิปริญญา ดินแดง ดินแดง
49 โรงเรียนอนุบาลชินณพงศ์ ดินแดง ดินแดง
50 โรงเรียนอำนวยพิทยา ดินแดง ดินแดง
51 โรงเรียนจำนงค์วิทยา ดินแดง ดินแดง
52 โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง
53 โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ ดินแดง ดินแดง
54 โรงเรียนจันทรวิชา ดินแดง ดินแดง
55 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง 02 2451966
56 โรงเรียนอนุบาลผ่องพรรณ ดินแดง ดินแดง
57 โรงเรียนประไพพัฒน์ ดินแดง ดินแดง
58 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ดินแดง ดินแดง
59 โรงเรียนอนุบาลปรางชมพู ดินแดง ดินแดง
60 โรงเรียนถาวรวิทยาคาร ดินแดง ดินแดง
61 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ดินแดง ดินแดง
62 โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ ดินแดง ดินแดง
63 โรงเรียนจำนงค์พิทยา ดินแดง ดินแดง
64 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง ดินแดง
65 โรงเรียนอนุบาลสมใจ ดินแดง ดินแดง
66 โรงเรียนกอบวิทยา ดินแดง ดินแดง
67 โรงเรียนศรีดรุณ ดุสิต
68 โรงเรียนอนุบาลสาริน ดุสิต
69 โรงเรียนราชินีบน ดุสิต
70 โรงเรียนกฤษฎาวิทย์ ดุสิต
71 โรงเรียนทบอ.สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
72 โรงเรียนสุภาวดี ดุสิต
73 โรงเรียนเยาวชนศึกษา ดุสิต
74 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา ดุสิต
75 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ ดุสิต
76 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
77 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ ดุสิต
78 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน ดุสิต
79 โรงเรียนช่างอากาศอำรุง ดุสิต
80 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย ดุสิต
81 โรงเรียนอัมพวันศึกษา ดุสิต 2431979
82 โรงเรียนอนุบาลแก้ว ดุสิต
83 โรงเรียนพันธะวัฒนา ดุสิต ดุสิต
84 โรงเรียนราชวินิต ดุสิต ดุสิต 022812156, 022820217, 022821807
85 โรงเรียนครูเนี้ยน (อักษรเจริญ) ดุสิต ดุสิต 022413374
86 โรงเรียนพันธะศึกษา ดุสิต ดุสิต
87 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ดุสิต ดุสิต
88 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ดุสิต ดุสิต
89 โรงเรียนราขวัตรวิทยา ดุสิต ดุสิต
90 โรงเรียนวัดโบสถ์ ดุสิต ดุสิต
91 โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม ดุสิต ดุสิต
92 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
93 โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
94 โรงเรียนวัดราชาธิวาส วชิรพยาบาล ดุสิต
95 โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ วชิรพยาบาล ดุสิต
96 โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ วชิรพยาบาล ดุสิต
97 โรงเรียนโยนออฟอาร์คอนุบาล วชิรพยาบาล ดุสิต
98 โรงเรียนอนุบาลธรรมาภิรักษ์เทเวศน์ วชิรพยาบาล ดุสิต
99 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วชิรพยาบาล ดุสิต
100 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ วชิรพยาบาล ดุสิต
101 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค วชิรพยาบาล ดุสิต
102 โรงเรียนอนุบาลทิพพรรณี สวนจิตรลดา ดุสิต 2413401-2
103 โรงเรียนจิตรลดา สวนจิตรลดา ดุสิต
104 โรงเรียนนันทนศึกษา สวนจิตรลดา ดุสิต
105 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สวนจิตรลดา ดุสิต 022820117, 022827897 ต่อ 105, 102
106 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน (02 ) 4243326
107 โรงเรียนกวดวิชาบ้านเดอมงฟอร์ต ทุ่งครุ ทุ่งครุ
108 โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
109 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) หิรัญรูจี ธนบุรี 02-473-7000 ต่อ 2104
110 โรงเรียนวัดบางเสาธง บางขุนศรี บางกอกน้อย
111 โรงเรียนวัดยางสุทธาราม บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย 024113176
112 โรงเรียนดรุณวัฒนา ศิริราช บางกอกน้อย 081-9199041
113 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ หัวหมาก บางกะปิ
114 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ แสมดำ บางขุนเทียน
115 โรงเรียนรักษาราชวิตร บางคอแหลม บางคอแหลม 02-291-5964
116 โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา วัดพระยาไกร บางคอแหลม 2891024
117 โรงเรียนอนุบาลกุลวรรณ บางซื่อ บางซื่อ
118 โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
119 โรงเรียนส่งเสริมวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
120 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
121 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา บางซื่อ บางซื่อ
122 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม บางซื่อ บางซื่อ
123 โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ บางซื่อ บางซื่อ
124 โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ บางซื่อ บางซื่อ
125 โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ บางซื่อ บางซื่อ
126 โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ บางซื่อ บางซื่อ
127 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 บางซื่อ บางซื่อ
128 โรงเรียนอนุบาลจำนงค์ศิลป์ บางซื่อ บางซื่อ
129 โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย บางซื่อ บางซื่อ
130 โรงเรียนปิ่นวัฒนา บางซื่อ บางซื่อ
131 โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
132 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
133 โรงเรียนบางโพศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
134 โรงเรียนวีระพิทยา บางซื่อ บางซื่อ
135 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
136 โรงเรียนซินไตท้ง บางซื่อ บางซื่อ
137 โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) บางซื่อ บางซื่อ 5869391
138 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมฉันทมิตร บางซื่อ บางซื่อ
139 โรงเรียนอนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
140 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
141 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
142 โรงเรียนอรรถวิทย์ บางนา บางนา 02744-8818-9
143 โรงเรียนสิริรัตนาธร บางนา บางนา
144 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก บางรัก
145 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก บางรัก
146 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก บางรัก
147 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก
148 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา มหาพฤฒาราม บางรัก
149 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา มหาพฤฒาราม บางรัก
150 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล มหาพฤฒาราม บางรัก
151 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม บางรัก
152 โรงเรียนอนุบาลรักลูก สีลม บางรัก
153 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น สีลม บางรัก
154 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สีลม บางรัก
155 โรงเรียนสัจจพิทยา สีลม บางรัก
156 โรงเรียนจี้จึ้ง สีลม บางรัก
157 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ สีลม บางรัก
158 โรงเรียนกว่างเจ้า สีลม บางรัก
159 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม สีลม บางรัก
160 โรงเรียนยุหมินพัฒนา สี่พระยา บางรัก
161 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร สี่พระยา บางรัก
162 โรงเรียนอาทรศึกษา สี่พระยา บางรัก
163 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา สี่พระยา บางรัก
164 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี บางไผ่ บางแค
165 โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว หลักสอง บางแค
166 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา ปทุมวัน
167 โรงเรียนดรุณอักษร ปทุมวัน ปทุมวัน
168 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน ปทุมวัน
169 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง รองเมือง ปทุมวัน
170 โรงเรียนอนุบาลสุนรา รองเมือง ปทุมวัน
171 โรงเรียนอนุบาลสุนี ลุมพินี ปทุมวัน
172 โรงเรียนจำรูญพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
173 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ลุมพินี ปทุมวัน
174 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา ลุมพินี ปทุมวัน
175 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ ลุมพินี ปทุมวัน
176 โรงเรียนสุนีพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
177 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ลุมพินี ปทุมวัน
178 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา สวนหลวง ประเวศ 023210388
179 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
180 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย 026216348
181 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย
182 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
183 โรงเรียนวัดสระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
184 โรงเรียนประสาทวุฒิ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
185 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
186 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
187 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
188 โรงเรียนเจริญศึกษา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
189 โรงเรียนสตรีจุลนาค วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
190 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
191 โรงเรียนวัดโสมนัส วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย 022810792, 022820131
192 โรงเรียนเทพปัญญา สามเสนใน พญาไท
193 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ สามเสนใน พญาไท
194 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว สามเสนใน พญาไท
195 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา สามเสนใน พญาไท
196 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ สามเสนใน พญาไท
197 โรงเรียนเรวดี สามเสนใน พญาไท
198 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สามเสนใน พญาไท 022799802
199 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สามเสนใน พญาไท
200 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สามเสนใน พญาไท
201 โรงเรียนธำรงวิทย์ สามเสนใน พญาไท
202 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ สามเสนใน พญาไท
203 โรงเรียนดาริกา สามเสนใน พญาไท
204 โรงเรียนอนุบาลดรุณา สามเสนใน พญาไท
205 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี สามเสนใน พญาไท
206 โรงเรียนสวนบัว สามเสนใน พญาไท
207 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล สามเสนใน พญาไท
208 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา สามเสนใน พญาไท
209 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ สามเสนใน พญาไท
210 โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม พระนคร
211 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พระนคร
212 โรงเรียนพิมานวิทย์ พระนคร
213 โรงเรียนแสนยานุกรวิทยา พระนคร
214 โรงเรียนอนุบาลเขียนนิวาสน์ ชนะสงคราม พระนคร
215 โรงเรียนวัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร 020436548
216 โรงเรียนอัมพรไพศาลอนุสรณ์ ชนะสงคราม พระนคร
217 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ บวรนิเวศ พระนคร
218 โรงเรียนสตรีวิทยา บวรนิเวศ พระนคร
219 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร
220 โรงเรียนวัลยา บางขุนพรหม พระนคร
221 โรงเรียนสตรีวรนาถ บางขุนพรหม พระนคร
222 โรงเรียนสวนเด็ก บางขุนพรหม พระนคร
223 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร 022816104
224 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
225 โรงเรียนวัดราชบพิธ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
226 โรงเรียนราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร
227 โรงเรียนวัดสังเวช วัดสามพระยา พระนคร
228 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
229 โรงเรียนเบญจมราชาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
230 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ บางจาก พระโขนง
231 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย บางจาก พระโขนง
232 โรงเรียนสวนนันทวัน บางจาก พระโขนง
233 โรงเรียนอนุบาลปาณยา บางจาก พระโขนง
234 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ บางจาก พระโขนง
235 โรงเรียนสมาหารศึกษา บางจาก พระโขนง
236 โรงเรียนบพิธวิทยา บางจาก พระโขนง
237 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง 023939123
238 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ บางจาก พระโขนง
239 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล บางจาก พระโขนง
240 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา บางจาก พระโขนง
241 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย บางจาก พระโขนง 023115185, 023111786
242 โรงเรียนใจรักอนุบาล บางจาก พระโขนง
243 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี บางจาก พระโขนง
244 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร บางจาก พระโขนง
245 โรงเรียนอนุบาลสุนทร บางจาก พระโขนง
246 โรงเรียนสมถวิล บางจาก พระโขนง 3325253-4
247 โรงเรียนนารีนิรมล บางจาก พระโขนง
248 โรงเรียนอนุบาลนฤมล บางจาก พระโขนง
249 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต บางจาก พระโขนง
250 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ บางนา พระโขนง
251 โรงเรียนเปรมสันต์ บางนา พระโขนง
252 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง บางนา พระโขนง
253 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ บางนา พระโขนง
254 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา บางนา พระโขนง
255 โรงเรียนอนุบาลพัสวี บางนา พระโขนง
256 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข บางนา พระโขนง
257 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา บางนา พระโขนง
258 โรงเรียนประภามนตรี บางนา พระโขนง
259 โรงเรียนอนุบาลปราณี บางนา พระโขนง
260 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา บางนา พระโขนง
261 โรงเรียนลาซาล บางนา พระโขนง
262 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา บางนา พระโขนง
263 โรงเรียนสุทธิบงกข บางนา พระโขนง
264 โรงเรียนพิพัฒนา พระโขนง พระโขนง
265 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม บางแวก ภาษีเจริญ
266 โรงเรียนวรมงคล ยานนาวา
267 โรงเรียนนนทรีวิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา 022862105, 022865035 ต่อ 103, 118
268 โรงเรียนประถมนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา 022491446
269 โรงเรียนทวีวัฒนา ช่องนนทรี ยานนาวา
270 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ ช่องนนทรี ยานนาวา
271 โรงเรียนวรสารพิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา
272 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ช่องนนทรี ยานนาวา
273 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ช่องนนทรี ยานนาวา
274 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา บางโพงพาง ยานนาวา
275 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา บางโพงพาง ยานนาวา
276 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ บางโพงพาง ยานนาวา
277 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย บางโพงพาง ยานนาวา
278 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
279 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา
280 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม บางโพงพาง ยานนาวา
281 โรงเรียนตรีวิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
282 โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา ราชเทวี
283 โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ ราชเทวี
284 โรงเรียนปานะพันธุ์พญาไท ราชเทวี
285 โรงเรียนอนุบาลจารุณี ราชเทวี
286 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ ราชเทวี
287 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ราชเทวี
288 โรงเรียนอนุบาลไทรทอง ราชเทวี
289 โรงเรียนปริญญาทิพย์ ราชเทวี
290 โรงเรียนอนุบาลกิตติกุล ราชเทวี
291 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม ราชเทวี
292 โรงเรียนบ้านครัววิทยา ถนนเพชรบุรี ราชเทวี 022168539
293 โรงเรียนสวนมิสกวัน ทุ่งพญาไท ราชเทวี
294 โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
295 โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
296 โรงเรียนอนุบาลหมีน้อย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
297 โรงเรียนศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี
298 โรงเรียนพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี
299 โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
300 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
301 โรงเรียนโกวิทธำรง มักกะสัน ราชเทวี
302 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มักกะสัน ราชเทวี
303 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย มักกะสัน ราชเทวี
304 โรงเรียนมักกะสันพิทยา มักกะสัน ราชเทวี
305 โรงเรียนวัดสังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง 021812213
306 โรงเรียนวัดสังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
307 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วังทองหลาง วังทองหลาง
308 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา วัฒนา 3923738,3915015
309 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง วัฒนา
310 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
311 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ พระโขนงเหนือ วัฒนา
312 โรงเรียนแสงหิรัญ พระโขนงเหนือ วัฒนา 02 311 1525
313 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สวนหลวง สวนหลวง
314 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สวนหลวง สวนหลวง 0-2311-1483
315 โรงเรียนเผยอิง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
316 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
317 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
318 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
319 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
320 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
321 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ 022213879
322 โรงเรียนมังคละศึกษา สาทร
323 โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา สาทร
324 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สาทร
325 โรงเรียนวิริยาลัย สาทร
326 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
327 โรงเรียนอนุบาลจันทร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
328 โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
329 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร 2121232
330 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
331 โรงเรียนบำรุงศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
332 โรงเรียนอนุบาลแสงเรือนศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
333 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ทุ่งวัดดอน สาทร
334 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ทุ่งวัดดอน สาทร
335 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ทุ่งวัดดอน สาทร
336 โรงเรียน จิ้นเตอะ ทุ่งวัดดอน สาทร 02 2863115
337 โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์ ทุ่งวัดดอน สาทร
338 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร
339 โรงเรียนอนุบาลพิรินทร ทุ่งวัดดอน สาทร
340 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ยานนาวา สาทร
341 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ยานนาวา สาทร
342 โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล ยานนาวา สาทร
343 โรงเรียนอนุบาลโกศล ยานนาวา สาทร
344 โรงเรียนศุภวิทย์ ยานนาวา สาทร
345 โรงเรียนอนุบาลวัฒนา ยานนาวา สาทร
346 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ยานนาวา สาทร
347 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ยานนาวา สาทร
348 โรงเรียนโกศลวิทยา ยานนาวา สาทร 2110037
349 โรงเรียนบำรุงอนุชนวิทยา ยานนาวา สาทร
350 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร ยานนาวา สาทร
351 โรงเรียนสุริยานุสรณ์ ยานนาวา สาทร
352 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา ยานนาวา สาทร
353 โรงเรียนศิลปวัฒนา ยานนาวา สาทร
354 โรงเรียนบ้านเรียนเพลิน สายไหม สายไหม
355 โรงเรียนอิสลามลำไทร โคกแฝด หนองจอก