คณะผู้บริหาร

นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา