เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นป.4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนดาราคาม

page 

 

ดูภาพกิจกรรมต่อ