กิจกรรมกีฬาสีบ้านดาวเกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีนางสาวปราณี ศรมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวัน ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนดาราคาม

1

 

2

page

ดูต่อ