logobaner2

imageimageimage

img 2673

    นางนงค์ลักษณ์ สืบพงษ์

    รักษาการแทนในตำแหน่ง

      ผู้อำนวยการโรงเรียน
37

LINK หน่วยงานสำคัญ

91-7803
logo66
logonationedu
logoniets
moe
mua
obec
omoe
onec
ops
vec

เข้าสู่ระบบสมาชิกกิจกรรมพิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนดาราคาม ห้องประชุมตะวัน วันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู

p-vert