logobaner2

imageimageimage

img 2673

    นางนงค์ลักษณ์ สืบพงษ์

    รักษาการแทนในตำแหน่ง

      ผู้อำนวยการโรงเรียน
37

LINK หน่วยงานสำคัญ

91-7803
logo66
logonationedu
logoniets
moe
mua
obec
omoe
onec
ops
vec

เข้าสู่ระบบสมาชิกกิจกรรมกีฬาสีบ้านดาวเกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีนางสาวปราณี ศรมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวัน ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนดาราคาม

1

 

2

page

ดูต่อ