ภาพกิจกรรม
นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบไอศกรีมให้กับคณะครูและนักเรียน
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ นายศรีจันทร์  ปัสสาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม
 ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน เรื่อง การดูเเลสุขภาพร่างกายของตนเอง เเละการเตรียมตัวในการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  เเละในวันเดียวกันนี้  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบไอศกรีมให้แก่คณะครูเเละนักเรียนทุกคน  เพื่อเป็นกำลังใจในการทำกิจกรรมเเละการเรียน
การสอนต่อไป
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,12:01   อ่าน 41 ครั้ง