ภาพกิจกรรม
ก้าวไกล กับ I-Pad เพื่อการเรียนรู้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท) ร่วมพัฒนา การเรียนรู้ ให้แก่เด็กๆเยาวชนโรงเรียนดาราคาม โดยการมอบ I-PAD ให้แก่โรงเรียนจำนวน ๓๕ ชุด โดยมีผู้อำนวยการนุชนาฏ เจริญสุข และนางศิรินทิพย์ จารุธนศักดิ์กูร ครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยี เป็นตัวแทนผู้รับมอบ
 
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2566,13:13   อ่าน 89 ครั้ง