ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมแห่งความสุข @ ดาราคาม
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนดาราคาม ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนดาราคาม จัดกิจกรรมแห่งความสุข “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงความสามารถในด้านต่างๆของเด็ก การตอบปัญหาชิงรางวัล การแจกของขวัญให้กับเด็กๆทุกคน ซึ่งทุกกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก
 
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2566,15:29   อ่าน 23 ครั้ง