ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาจาก ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการนุชนาฏ เจริญสุข และคณะครูโรงเรียนดาราคาม  รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา จาก นางสาวณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยได้ติดตาม ในประเด็นการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียน(Learning loss)    การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดและประเมินผล และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,17:41   อ่าน 142 ครั้ง