คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.04 KB
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.32 KB
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารบุคคลและธุรการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.13 KB
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.31 KB